Lokal pastor inom svensk frikyrka
Nationell och internationell ledare för svenskt frikyrkosamfund med biståndsarbete i över 40 länder
Styrelseuppdrag eller ordförande inom Folkhögskola, Teologisk Utbildning, Lokal Promotion styrelse, Nationell branschorganisation, Internationellt bistånd samt ekumeniska organisationer
Delägare av hantverksbageri/konditori med stor personaltäthet
Undervisnings- och Konsultuppdrag gällande organisations och personalutveckling
Krisbearbetning gällande ledningsgrupper och chefskap
Certifierad på utvecklingsverktyget DISCUS