Jag heter Lennarth Hambre är född 1957 år bor i Östergötland, gift och har fyra vuxna barn med familjer. Jag har under lång tid arbetat exekutivt med ledar- och organisationsutveckling. För mig är värderingar och etik kombinerat med effektivitet viktigt.

I de flesta organisationer där jag varit ledare har jag fungerat som utvecklings och förändringsagent där entreprenör och genomförare varit viktiga roller. Jag har tillsammans med kollegor utvecklat flera utbildningsprogram för yngre ledare. Under sju år, fram till 2014, har jag varit ägare tillsammans med en av våra söner av Sveas Bageri och Konditori där vi utvecklat företagets marknad och omsättning med 45 %, med en omsättning på ca 40 miljoner.

Nu arbetar jag delar av min tid som ledarutvecklare i en frivilligorganisation samt med konsultuppdrag inom en branschorganisation.